Friday, August 21, 2015

A perfect day?

Lately, I've been planning a lot of stuffs. I'm kinda getting used to writing my journal which is clearly a great habit of mine. Being inspired does help me a lot in thinking about some of the thing I've been dying to do. It's not something too serious, of course. It's just something that might affect my life a little bit. And even though just a little bit of it, it could make me feel much better and keep me staying inspired as long as possible.

I don't like feeling depressed. Well, who does anyway? I was trying my best for the last couple of months to finally getting out of those depressed stages. Right now, I feel so much better. Thanks to myself ;A;

A perfect day? If I were a 9-year-old girl, I would immediately think of some summer days where I got to hangout with my childhood friends. We would rode bikes all day rather than sitting at home and playing computer games. I grew up mostly like a boy. Makeup, dresses, romantic novels,... were never once my favourite stuff. Then, things started to change, in a more feminine way, I guess.

As I grew up, I choose to be more feminine because somehow, it suits me quite well. I start to focus more on everything around me. I look at the two sides of one thing. I think more about the future that I'm gonna hold. I learn to love myself the hard way. After high school, I was given a perfect chance to be the one that I am.

My perfect day would be a normal weekday. I would go to school or go to work. I would get home doing things that I enjoy. Time management was never a problem to me. So, here's the schedule for my perfect day:

5:30
I'm an early bird, of course. Although school starts at 7:00, I have the habit of being (a lot) early. Personally, I dislike being late (I'm never late and I'm proud of this). People frequently tell me not to be that much early but I couldn't do anything. It's my personality.

I would set the alarm going off at 5:00 and at 5:30. The first time I wake up, I'm gonna tell myself that I still have half an hour to sleep so the second time I wake up, I would feel much better. Then, I'm gonna grab my phone and quickly check my social media notifications. There won't be too many stuffs to go through since nothing special can happen during the 7 hours of my sleep. I make the bed, which is only a blanket and a sleeping bag. Mommy is still sleeping because she will wake up at 6:00 so I leave the sleeping lamp and the AC on.

I go straight to the bathroom and start my morning routine which probably takes up to 15 minutes. I don't take shower in the morning since I'd already done it before going to bed last night. After getting out of the bathroom, I go upstairs to my bedroom. Well, I do have a bedroom AND a study room upstairs (which I inherit from my auntie when she moved out) but I still choose to sleep in my mom's bedroom. It's not (really) the fact that I'm still afraid of sleeping alone in the dark or something. It's more likely about saving electricity. When I sleep in my mom's bedroom, we'll be using only 1 AC and 1 sleeping lamp which is energy efficient.

Anyway, I get to my bedroom/study room to get ready for school. Normally, I wear a T-shirt and jeans to school. Classic, ha! I don't feel like dressing up to school. It's all about being comfy when you have to stay at school until 11:30. I would throw some textbooks into my college backpack, then my wallet and I'm good to go. I tie my hair into a ponytail since it's always hot around the year and grab my coat in the living room

6:00
Mommy is up and normally, she'll be the one opening the gate. We rarely talk to each other in the morning. I put on my student ID and get the keys at its usual place while sucking on a box of milk for breakfast. I keep all my shoes in the living room since we don't have the habit of wearing shoes in our home. I would wear a pair of slip on because I don't really enjoy tying my laces. This routine often takes me up to 10 minutes before I get on my Jupiter and ride to school.

6:30
I park my Jupiter and walk to school. The parking lot suddenly becomes too far away after my school decided to shut down the back gate. I have to enter through the front gate which is about 500m from my parking lot. Yes, I don't park in my school's parking lot because no one would be nice to me (as a customer) or my car (as a customer's property). Besides, I hate those f***ing security guards of my school. They're only a few years older than me and yet they act like some idiotic junior high boys.

I'm always the first one to arrive in class. I don't mind being early. While waiting for the class to start, I would do some crosswords or read a magazine if I bring one. My school doesn't allow students to eat or drink in class although the school doesn't have a cafeteria or at least, a bench? I don't enjoy seeing other students sitting on the floor in the hallway having their breakfast. It's too pathetic. Why don't you eat at home anyway?

12:00
I get home. Normally, it's around 32 degree Celsius in the afternoon so the first thing I'm gonna do is taking off my bra! I change into my nightgown and then start making lunch. I don't enjoy my mommy's cooking much so I usually cook my meal. I would have a bowl of noodle for lunch while watching some of my favourite show on my computer. After that, I'm gonna take a nap in my room. I nap on my picnic blanket and have the fan at max speed. I would wake up in 30 minutes later when it's get too hot in my room. Mommy's gonna drop by and give me some laundry to do.

14:00
I go to kitchen and prepare my dinner. When I'm done, I'm just gonna leave it here and get ready for my workout. I enjoy play Just Dance for 40 minutes as my daily workout. After workout, I make myself a pot of tea and take a shower. I reheat my dinner and enjoy it right away.

16:00
It's time for me to review what I've learnt today at school and prepare for my evening class. It usually takes only an hour to do. When I finish with all my work, I log in my diet diary and write journal. It's time for me to relax after a stressful morning in class.

20:00
I get home from my evening class. I would treat myself right away with a cup of milk tea while surfing the internet. This is the part of the day where I feel the most wonderful. I let myself do whatever I like until 22:00 when it's time to sleep.

And that's my perfect day!

In the future, of course it would turn from "school" to "work" and I know I wouldn't have that much free time in a day. This year is my last chance to live my perfect day working and relaxing. I'm so blessed that I reach this stage of my life and I'm looking forward to the future as I'm seeing it clearly as ever.


Wednesday, August 19, 2015

Văn hóa "rửa" đồ?

"Tao mới sắm cái điện thoại."
"Rửa liền!"
"Rửa đi mày."

??????

Văn hóa "rửa" đồ là gì vậy?

Có lẽ tầm hai ba năm trước, mình bắt đầu nghe đến động từ "rửa" sử dụng với một ý nghĩa mới: "rửa" hiểu là thết đãi bạn bè khi bản thân có tin vui. (theo Tuoi Tre Online)

Ừ thì mình lạc hậu, mình chỉ mới biết đến định nghĩa "rửa" cách đây không lâu và nói thật là văn hóa "rửa" là cái đếch gì vậy? Ủa bản thân mình có tin vui thì liên quan gì đến người khác mà phải thết đãi họ?

Mình cũng chẳng lạ gì chứng kiến một chị làm việc vất vả, cố gắng dành dụm mãi mới mua được món đồ chị ấy cần. Món đồ ấy không rẻ, nhất là đứng dưới góc nhìn của một người chưa có công ăn việc làm như mình. Món đồ ấy ắt hẳn đáng giá mấy tháng lương dành dụm của chị ấy. Mình cứ nghĩ theo lẽ tự nhiên, khi người khác làm lụng vất vả để đạt được mục tiêu họ đặt ra, người ngoài không chúc mừng, động viên, chiêu đãi họ một bữa thì thôi chứ, sao rảnh quá ở đó đòi họ "rửa" đồ mới? Ủa người ngoài có bỏ công sức hay có đóng góp gì vào thành quả của người khác hả?

Một số khác lại cho rằng kêu thân chủ "rửa" tức là để chia sẻ may mắn với người khác, xem như chúc phúc. Ủa đâu rảnh quá zợ? Ở không quá cái đi ăn xin may mắn từ sức lao động của người khác? Ở đời bộ có cái gì là cho không huh? Sợ nhất là kiểu mặt dày đòi "rửa" mỗi khi bạn bè sắm sửa cái gì mới -_- "rửa" chỉ là cái cớ để lợi dụng bạn bè, thứ văn hóa kém cỏi đang tồn tại như kiểu bản năng tự nhiên của mỗi người.

Tất nhiên, không phải ai cũng keo kiệt tới độ không đãi được bạn bè một bữa. Nhưng giờ vầy, trong tương lai, lỡ đâu mình lấy được bằng cấp hay chứng chỉ gì đó điểm cao chót vót. Để đạt được thành quả đó bộ mình ở không chơi suốt chắc? Nếu quy ra tiền để mua bằng thì cũng không phải con số nhỏ, nhất là thời gian thì không quy nổi ra tiền. Xong cái mình cầm cái bằng chưa nóng tay, dân chúng từ đâu đổ tới kêu "êh m đạt đc cái bằng abc rồi kìa, "rửa" đi kẻo nguội".

Tao cho nguyên xô nước vào mặt mày chứ ở đó mà "rửa" nóng với chả nguội -_-

Thôi thì vì tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn một chút, mọi người mặt bớt dày lại suốt ngày la liếm kiếm chác trên thành quả, công sức của người khác nha :3
Thursday, August 13, 2015

1 ticket to "Childhood", please!


I was born in the 90s. It's been a while since the last time I saw my childhood treats flashed around. Lately, I've been searching through the internet and out of nowhere, I've come across a store called "Childhood Bakery" where I found lots of my once favourite treats.

Those treats are rare nowadays, especially in such a crowded big city. That Bakery that I found was located in the suburban. Luckily, the owner was too nice and decided to ship my order without any shipping fee charged. I would like to take a moment here and extend my thanks to her.

I went a little, maybe too much, crazy shopping at the Childhood Bakery. I placed an order of $20 which is an unbelievably expensive for those treats which you can normally buy with only $0.5 :v Okay, I did went too excited getting those treats. And hey, I've gotten a plan. It would be too selfish to ride the childhood train alone, right? Anyway, just continue reading :D

Remember these?

I hope you would remember all of those treats. I'm sure those are such precious memories in everyone of us. I don't recall a lot of memories though. And I'm not even sure about the name of all these treats. Leave in the comment section below if you know some of those names :)

Alright, let's get to the main point of this post!

I'm selling the Cup of Memories. Each cup holds some random treats as shown in the photo above. Since each of those treats is too cheap, let's buy in bunch, shall we? That's how the Cup of Memories works.

You'll have a ticket to your childhood with only $1.25~$1.50 (20.000VND~30.000VND). There is no profit in selling these cups at that price. I just want you to have another chance reach your long lost memories of your childhood. You can buy these cups at New Insight English on this Friday & Saturday. <3


The Cup of MemoriesTuesday, August 11, 2015

The good times are back!

Phew! It's been such a hard time for me since my last post on this beloved blog of mine. I've been going through some crazy stuffs in my life which I could really use the term "midlife crisis". I'm so thankful right now for returning to the normal me. *cheer cheer*

It all started a few months, woah it's been a few months already? Anyway, it all started a few months ago when I realized that I'd already used up all my savings. I was going crazy about not having money. I'm a materialistic kind of person although I do try my best hiding it. It ain't pretty and too bad, it's simply who I am. So, I was left alone with no money in my hand. On the bright side, I only have like one long term debt. It made me feel much better than having tons of debts waiting to crash my life. It's a long story which ends in such a depressed way.

I was stressful for a whole month of my youth. Then I felt into depressed and sunk. I found no way out and it literally could kill me somehow. I became grumpy, angry, sad and all kinds of those negative feelings that I'd been trying my best to avoid. I guess sometimes, avoiding just won't work. I had no choice but facing all my problems.

I was late for a week, which is clearly the worst sign. Then, I started to gain the obvious habits that later could lead to eating disorder. I felt tired all the time and eventually, I stopped working out. I caught far too many colds. I wasn't proud of it. Getting sick was once rarely on my daily basis. I tried to get out of my current annoying situation but it wouldn't get any better. I spent every pennies left try shopping out, buying things that I like. I ate my feelings up. I was lost in my own complicated world.

It's the greatest honor to finally recover from those hard times of my youth. I'm still young and I still have tons of stuffs to accomplish. I have far too many plans which become the force that pull me out. When I did start to feel a little better, I slowly return to my normal life.

I started to cook. I made bentos and brought it to work. It's hard to avoid those negative feelings but I did try my best. I'm so proud of myself. I went to the supermarket and tried out new ingredients. Cooking was once my passion. I want it back. Those bentos of mine started to get better along with the time I was fully recover.

I worked out again. I felt so much better getting my body to work. Being in shape is no longer a problem to me now. I love my body, the way it is. Working out is to stay strong and healthy. Oh, I did return to being a partly vegetarian. I avoid eating meat as much as I can. I even replaced cow milk with soy milk. I felt a lot better getting back my diet which later leads to many wonderful things.

I finally started to have my inspired mood back. I lost all my inspirations whenever I felt depressed. Since my inspired mood is back, I manage to spend more time creating a place just for me. I reorganize my bedroom, turn it into my workplace. I shot some shootings for my shop and restart my own work again. I play more games on my Xbox and my laptop. I've been lacking of entertainment for a long time.

Summer is coming to an end. I only traveled once this summer although this is my last summer. Losing all my savings has affected me too harsh. However, on the bright side, I learnt a lot in this summer. I browsed through some courses on Future Learn and asked my aunt to help me enroll on a Speaking class which will start next week.

I'm not sure whether it feels this right when dumping some people. I do feel guilty for returning to normal. They still need my help somehow but this time, I choose to stand out. I don't feel good about this and at the same time, I don't want to go back feeling depressed.

Long story short, it all started with my materialistic trait. It caused me so many troubles. I'd been so good hiding it for years and suddenly, it was exposed. *sign*

I'd better let all these stuffs go. It's so great to be back to normal. This little precious moment is now mine to keep. I'm still looking forward to a much brighter day.

It's gonna rain a lot this week :v

Find me on Facebook